QUÈ OBJECTIUS TÉ?

Els objectius del Consell Local de Persones Majors són:

Ser l'interlocutor de les persones majors davant l'Ajuntament i davant qualsevol institució de caràcter públic o privat.
Promoure la solidaritat social i la participació ciutadana amb la finalitat d'incrementar la coresponsabilitat en l'atenció a les persones majors.
Potenciar la participació social, politica i cultural de les persones majors en igualtat de condicions amb altres sectors de la població, conforme als principis de l'articule 14 de la Constitució Espanyola.
Vetlar per l'exercici eficaç dels drets de les persones majors en l'àmbit local.
Acollir l'experiència i riquesa cultural de les persones majors, potenciant la seua autovaloración i creativitat.